Om sidan

Välkommen till den här sidan för tankar och skapande. Staffan Alsparr heter jag som driver den. Ämnen som intresserar mig är konst, litteratur, tro, mystik, historia, bland mycket annat. Gränsländer och möten mellan genrer och ämnesområden lockar till intressanta frågeställningar och även rent praktiskt så jobbar jag mycket med text och bild parallellt – det ena leder till det andra, för att sedan åter ge näring åt det första. Jag finner också mening i att slå broar mellan världar som inte verkar gå ihop, att förena genom att se likheter istället för motsättningar.