Speglar

Tänk dig att du rör dig genom ett spegelgalleri. På väggarna hänger speglar i olika form och karaktär. Somliga är ovala, andra rektangulära. Vissa har mer oregelbundna snitt. Somliga är polerade och blanka, andra ter sig liksom beslöjade av många lager av osynlig smuts.

Men de bär alla på en sällsam egenskap, de reflekterar inte bara ditt ansikte när du blickar in i dem, du kan också se spår av annat. Ibland skymtar andra ansikten förbi, ibland förbyts rummet i något annat som du inte känner igen, eller har du sett det tidigare? -Avtryck av andra själar, spår ifrån speglarnas tillkomst.

Var går gränsen för din själ och de andra? Vad är nu, vad är förgånget? -Du stänger igen boken i oviss andakt. Med ens förvandlas spegelgalleriet återigen till bibliotek, men någonting har skiftats, det går inte att säga hur men världen

är mer än tidigare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *